o mateřské škole

                              CHARAKTERISTIKA MŠ

 

Umístění školy v obci: v blízkosti centra vesnice, ale i v klidové zóně, budova je obklopena velkou zahradou s možností vstupu do přiléhajícího lesa

Druh provozu školy: Celodenní

Velikost školky: kapacita MŠ 30 dětí, 2 třídy ( 1. třída Sovičky, 2. třída Sovy)

Počet školních budov: 1 v areálu

Venkovní areál školy: oplocený komplex zahrady, pískoviště, průlezky, vzrostlé stromy, herní prvky pro děti, přírodní i uměle vytvořený kopec na sáňkování, nově vybudovaný záhonek na pěstování bylinek, zeleniny a příp. zasazení květin. MŠ má vlastní kuchyň, nemusíme tedy obědy i svačiny pro děti dovážet a máme možnost se podílet na sestavování jídelního lístku.

 

Umístění školy v obci: v blízkosti centra vesnice, ale i v klidové zóně, budova je obklopena velkou zahradou s možností vstupu do přiléhajícího lesa

Druh provozu školy: Celodenní

Velikost školy: kapacita MŠ 30 dětí, 2. Třídy (1. Třída Sovičky, 2. Třída Sovy)

Počet školních budov: 1 v areálu

Venkovní areál školy: oplocený komplex zahrady, pískoviště, průlezky, vzrostlé stromy, herní prvky pro děti, přírodní i uměle vytvořený kopec na sáňkování, nově vybudovaný záhonek na pěstování bylinek, zeleniny a příp. zasazení květin. MŠ má vlastní kuchyň, nemusíme tedy obědy i svačiny pro děti dovážet a máme možnost se podílet na sestavování jídelního lístku.

 

 

                      PLÁNOVANÝ ROZVOJ ŠKOLY

 

Vytvořit příjemné pracovní prostředí a pohodovou atmosféru pro děti, jejich rodiče a zaměstnance. Navázat spolupráci s rodiči, zřizovatelem, okolními MŠ (ZŠ) a širším okolím. Nabídnout výhody malé školy, zachovávat a udržovat tradice a zvyky obce.

 

 

                                            HLAVNÍ CÍL

 

Umožnit každému dítěti dle jeho individuality všestranný rozvoj osobnosti, vyrůstat v prostředí plné pohody, přátelství a jistoty.

Utvořit prostředí plné dobrých vztahů, týmové spolupráce a rodinné atmosféry. Zajistit kvalitní výchovu a vzdělávání.

 

Snažíme se vychovávat děti slušnému chování a dodržování pravidel, učit děti především na základě jejich vlastního prožitku, pracovat se třídou, která je věkově smíšená ve skupinách i individuálně s ohledem na rozdílné potřeby a schopnosti, poskytovat dětem dostatek prostoru pro volné hry a spontánní aktivity, vést dokumentaci a zaznamenávat individuální pokroky ve vývoji dítěte, s rodiči vzájemně komunikovat s otevřeností a porozuměním, podílet se tak na společné výchově dětí, informovat rodiče o veškerém dění v MŠ dostupnými prostředky (nástěnky, email), nabídnout rodičům možnost individuálních schůzek, připravovat nejen pro rodiče, ale i širokou veřejnost různé akce a umožnit rodičům k zapojení se do připravovaných akcí, spolupracovat se zřizovatelem na pořádání akcí a společných projektech, pokusit se navázat spolupráci s okolními MŠ, navázat případnou spolupráci se ZŠ, kam budou děti docházet po ukončení docházky do MŠ.